Wat is MICOON?

MICOON staat voor Methodiek en Instrument voor de CompetentieOpvoling Online.

MICOON is zowel een krachtige methodiek als een gebruiksvriendelijk en visueel sterk online instrument waarmee de competentieverwerving van een lerende in verschillende leeromgevingen (zoals bij het duaal leren) kan opgevolgd en bijgestuurd worden. Het is een volgsysteem dat nuttige informatie biedt aan alle actoren (docenten, lerenden, mentoren, trajectbegeleiders, ...), zodat ze het eigen onderwijsleerproces kunnen optimaliseren en daarbij kunnen interveniëren bij de andere actoren. MICOON werd niet ontwikkeld om een leerproces te quoteren.

Achtergrond

MICOON werd in 2015 ontwikkeld door SYNTRA Midden-Vlaanderen vzw. De eerste versie van MICOON werd op 20 april 2017 door het Europees Sociaal Fonds gevalideerd. Als sterke punten werden o.m. de rol van de competentiecoach, de visie op competenties en competentieverwerving, de visuele ondersteuning met kleuren en het gebruiksgemak van het instrument vermeld.

Dankzij de feedback van de vele honderden gebruikers wordt MICOON systematisch verbeterd. Op 1 september 2019 werd MICOON 3.0 gelanceerd.

Gevalideerd ESF-product
 

De methodiek MICOON

MICOON laat toe dat iedere competentie of vaardigheid aan de hand van concrete gedragsindicatoren geregistreerd wordt. Hierdoor is het mogelijk om de evolutie van het leerproces op een objectieve manier te volgen en te interveniëren waar en wanneer nodig.

Wat wordt geregistreerd?

  • De mate waarin de indicatoren die bij de respectieve competenties horen aan bod zijn gekomen in de verschillende leeromgevingen.
  • De mate waarin het gedrag dat door de indicatoren beschreven wordt, al dan niet vertoond wordt (beheersingsniveau) volgens de actoren die registreren.

Wie registreert?

De 3 actoren registreren: de docent, de praktijkopleider, de lerende. Zij registreren elk dezelfde competentie-indicatoren en gebruiken hiervoor dezelfde schaal.

Hierdoor ‘spreken alle actoren over hetzelfde’. Dit biedt een enorme meerwaarde voor iedere actor, maar ook voor de competentiecoach omdat die vanuit de verschillende standpunten (360°-perspectief) kan zien waar de verschillende leeromgevingen elkaar versterken, of waar er leemtes zijn, fricties, enz.

Het competentieverwervingsproces opvolgen

Het leerproces (competentieverwervingsproces) wordt in MICOON aan de hand van de (evolutie van de) registraties op deze 2 criteria gerapporteerd en gevisualiseerd.

MICOON volgt een specifieke logica waardoor op basis van de gegeven registraties op de criteria ‘beheersingsniveau’ en ‘aan bod gekomen’, er een uitspraak (evaluatie) gebeurt van de competentie. Bij de interpretatie maken we dus de overstap van de indicator(en) naar de competentie. We volgen de logica dat de onderliggende indicatoren in hun samenstelling immers de competentie zelf uitmaken.

De opvolging en optimalisatie wordt gefaciliteerd door de diverse rapporten die voorgeprogrammeerd zijn.

Meer informatie is te vernemen via het filmpje of via een toelichting van een van onze competentiecoaches (zie tab Contact).