Waarom werd MICOON ontwikkeld?

MICOON werd in SYNTRA Midden-Vlaanderen ontwikkeld om een leerproces te kunnen opvolgen dat plaats heeft in verschillende leeromgevingen.

  • MICOON leent zich uitstekend om bijv. het leerproces tijdens het werkplekleren of stages op te volgen en op basis van deze gegevens het leerproces te optimaliseren.
  • MICOON kan ook gebruikt worden om de competentieverwerving van beroepsactieve medewerkers tijdens de uitvoering van hun takenpakket geobjectiveerd in kaart te brengen, aan te sturen en te attesteren.
  • Daarnaast is MICOON een goede bron van informatie om het leerproces in de verschillend leeromgevingen op elkaar af te stemmen en te ondersteunen.